تگ کامنت در HTML

تگ کامنت در HTML 150 150 بایت گستر

HTML5

تگ کامنت در HTML

کامنت چیست؟

کامنت در برنامه نویسی توضیحی میباشد که برنامه نویس برای درک بهتر کد ها ، برای خود و دیگران نوشته می شود . کامنت بین دو کد نوشته میشود . توجه داشته باشید که اگر کامنت را بین دو کد زیر ننویسید متنی که به عنوان کامنت در نظر گرفته اید در صفحه نمایش داده می شود و باعث به هم خوردن صفحه یا ایجاد خطا در برنامه ها میشود.

<-- کامنت شما --!>


مثال :

<DOCTYPE html!>
<html>
<body>

<-- This is a comment --!>
<p>This is a paragraph.</p>
<-- Comments are not displayed in the browser --!>

<body/>
<html/>

نتیجه کد بالا در مرورگر کاربر

This is a paragraph.

توجه : کامنت ها در صفحه مرورگر نمایش داده نمی شوند و فقط برای قرار دادن تویضح کد ها می باشد . وقتی کامپیوتر و موتورهای جستجوگر به این علامت ها میرسد متوجه میشود که متنی که داخل این دو علامت قرار گرفته یک کامنت است و آن را رد میکند.

جدول زیر پشتیبانی مرورگرها را نمایش میدهد.

عنصر
<–…–!>
بلهبلهبلهبلهبله

 

 

 

تفاوت ها بین HTML 4.0.1 و  HTML 5

تفاوتی در نوشتن کد ندارد.

نکته :

شما همچنین می توانید از تگ کامنت برای « پنهان کردن اسکریپت ها یا غیر فعال کردن آنها » استفاده کنید.

برای مثال :

<"script type="text/javascript>
--!>
 } ()function displayMsg 
    ("alert("Hello World!
{
<-- //
<script/>

در کد بالا ما با استفاده از تگ کامنت اسکریپت تابع نمایش پیغام را غیر فعال و پنهان کردیم.

توجه : دو اسلش در آخر تگ کامنت سمبل کامنت گذاشتن در جاوا اسکریپت می باشد . از این دو اسلش برای غیر فعال کردن کد جاوا اسکریپت خود استفاده کردیم.

نتیجه گیری :

در پایان یاد گرفتیم که چطور در وب سایت خود از تگ کامنت استفاده کنیم و کامنت قرار دهیم بطوری که فقط در سورس کد صفحه قرار گیرد و به کاربر نمایش ندهد.

 

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

ایمیل

تلفن (الزامی)

موضوع

نوع پکیج